Disclaimer

Claudia Arends – DesignClaud, hierna te noemen DesignClaud, verleent u hierbij toegang tot new.designclaud.nl en www.designclaud.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

DesignClaud behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij DesignClaud.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DesignClaud, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Beperkte aansprakelijkheid
DesignClaud spant zich in om de inhoud van new.designclaud.nl en www.designclaud.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op new.designclaud.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van DesignClaud.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op new.designclaud.nl en www.designclaud.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met DesignClaud. Voor op new.designclaud.nl en www.designclaud.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan DesignClaud nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This

Blijf op de hoogte van de laatste interieur, lifestyle en design trends op DesignClaud

Met rubrieken zoals:

- Interieur en Tuin inspiratie

- "Wonen in een...." bijzonder huis/voertuig of ander bouwwerk

- Het dagboek van een moeder

En nog véél meer!

Bedankt voor het inschrijven!

%d bloggers liken dit: